Skriva testamente online dating

Är det barnen som ges framtidsfullmakt kan man skriva att vardagsekonomin kan skötas var för sig, medan större transaktioner ska godkännas gemensamt.

Det är klokt att i förväg prata med den som ges fullmakt.

Men inför risken att inte själv kunna hantera bankdosan, mobilbanken eller swish kan det krävas ett utökat mandat. Det finns formkrav, ungefär som för testamente, bland annat två samtidigt närvarande vittnen som vet vad de skriver under och intygar att personen är vid fullt förstånd.Fullmaktsgivarens närmaste familj och släktingar har ändå rätt att begära redovisning.Syftet är att minska behovet av god man och förvaltare, och den begränsning det kan innebära. För att den också ska bli praktiskt användbar bör dispositionsrätt läggas upp på kontot eller kontona så att fullmaktshavaren får tillgång till dem via internetbanken.I lagen finns ytterligare en förändring som kan få stor, praktisk betydelse.En anhörig kan bli ställföreträdare när någon blivit oförmögen att ta hand om sin vardagsekonomi. Det gäller i tur och ordning make/sambo, barn, barnbarn, föräldrar, syskon och syskonbarn.

Leave a Reply